fudbalski trening
Email rss
veliki broj naslova i opreme za pripremu fudbalera
Autor: Miloš Mirković Futsal trening

Osnove futsala – II

Odbrambena dijagonala

Dijagonalna postavka, ili bolje rečeno korekcija, predstavlja odgovor na protivničku postavku akcije. Njenom primenom dolaze do izražaja tehničko-taktičke sposobnosti pojedinca u kolektivnoj igri. Defanzivna dijagonala se stvara u vidu stepenica, i upravo ovaj detalj pomaže prilikom što boljeg zatvaranja vertikalne linije koja je opasnija po gol. Od odbrambenih igrača zahteva koncentraciju i usklađenost mehanizma, kako u slučaju “”romba””, tako i u “”kvadratu””. Priprema napadačke akcije 3-1, dopušta protivniku u visini centra nesmetana dodavanja. Odbrambeni sistem koji treba da se suprotstavi ovom trojcu je u obliku piramide, i mora da bude fleksibilan. Naravno, piramidalna postavka je polazna tačka uzimajući u obzir poziciju lopte na centru. Svako dodavanje lopte prema vanskim pozicijama iziskuje defanzivna pomeranja, koja se ogledaju u postavci dijagonale. Osnovni zadatak koji se nameće sam po sebi jeste pravovremen izlazak igrača na direktnog protivnika sa loptom

Zatvaranje dijagonale u “”rombu””

Poseban oprez se preporučuje igraču čiji direktni protivnik ima pasivnu poziciju. Odigravajući loptu prema spoljnom igraču, prave se korekcije u odbrani. One imaju kao prioritet dupiranja saigrača i zatvaranja dijagonale. Odbrambeni igrač koji je najudaljeniji od lopte mora biti kompaktan sa ostatkom ekipe i pratiti igru. Greška koju rade ovi igrači jeste da nesvesno prate direktnog protivnika do spoljne linije igrališta čime se ostavlja velika površina nebranjenog prostora

Ovo je jedna od osnovnih lekcija futsala, a pravi se sa namerom da onemogući protivniku dijagonalna dodigravanja. Primenom ove specifičnosti, na najbolji način se može proceniti do koje mere je uigran odbrambeni mehanizam. Na dijagramu je opisana početna pozicija igrača “”u rombu””

U trenutku pokretanja akcije sa centra, odbrambeni igrači vrše korekcije, sa ciljem zatvaranja središnjih delova terena. Osenčeno je područje u kojem deluju odbrambeni (tamniji) igrači. Pravovremenim izlaskom na protivničkog igrača sa loptom, te ispomoći saigrača prilikom “”dupliranja””, kompletira se proces “”zatvaranja dijagonale

Zatvaranjem dijagonale, protivnički igrač sa loptom ima smanjen izbor odigravanja lopte centralnim kanalima. U finalnom dijagramu najudaljeniji odbrambeni igrač od svoga gola “”primorava”” protivnika sa loptom na dribling uz aut-liniju. Sredina terena je zatvorena i igraču sa loptom ostaje mogućnost ponovnog odigravanja lopte ili akcije jedan na jedan

Zatvaranje dijagonale u “”kvadratu””

Poseban oprez se mora posvetiti zatvaranju dijagonale. Kao što nije dobro preveliko rastojanje odbrambenih igrača, tako i preterana blizina može da bude štetna. U slučaju brze protivničke transmisije lopte, nedovoljno reaktivni igrači nekada nakon izvršenog dupliranja jednostavno ne stižu na vreme do direktnog protivnika. Zato odbrambeni igrač prilikom svakog pokušaja dupliranja mora da vodi računa i o svom direktnom protivniku, bez obzira na njegovu udaljenost. Ponovo podsećamo na prioritete, a u ovom slučaju to je svakako dupliranje saigrača i zatvaranje centralnih puteva prema golu

Odbrana “”u kvadratu”” 2-2, ostavlja protivniku veliki deo slobodnog prostora. Centralni prostor je praktično nebranjen i unutar njega se lako mogu vršiti ubacivanja igrača i lopte. Dodavanje lopte sa jedne spoljne linije na drugu povlači automatski za sobom i dupliranje saigrača, koje je ujedno i zatvaranje dijagonale

Kao i u slučaju zatvaranja dijagonale “”u rombu””, i prilikom odbrane 2-2 objektiv je zatvoriti sredinu terena i pomoći saigraču “”dupliranjem””

Obaveza ispomoći saigraču dupliranjem se ne sme nipošto zaboraviti ni u slučaju prolaska lopte vertikalnim putevima uz aut-liniju. Pogotovo tada igrači se moraju vratiti još dublje u odbranu i pokušati oduzeti loptu od protivnika

Šta se dešava u slučaju nepravovremene postavke dijagonale? Mnogi faktori su uzrok nefunkcionalne dijagonalne odbrane. Ipak, loš odabir pozicije, pa i prijem lopte koji sledi od strane pivota nisu razlog za prestanak defanzivnih aktivnosti. Prioritet u svakom slučaju postaje grupisanje u blizini pivota, sa ciljem oduzimanja lopte. Zadnji čovek limitira odbrambenu akciju na blokiranju eventualnog šuta, a intervenciju traži samo u krajnjoj nuždi

Korekcije koje prave igrači važe za piramidalnu, kao i za odbranu u kvadratu. Na ovaj način nudi se mogućnost:

  • pravovremene ispomoći saigraču koji markira protivničkog igrača sa loptom (dupliranje),
  • kvalitetne kontrole i zatvaranja opasne zone ispred vlastitog gola,
  • slobodnog primanja lopte protivničkom igraču, koji se nalazi u tzv. pasivnoj zoni

Igra po širini terena (horizontalno)

Postavka igre po širini terena omogućuje stvaranje prostora između protivničkih igrača. Ne treba ni napominjati koliki značaj za ekipu koja priprema akciju, ima “”otvaranje”” protivničke ekipe. Ono dopušta neometana ubacivanja, odigravanja lopte, kao i individualne akcije. Osnovne karakteristike horizontalne transmisije lopte jesu preciznost i brzina egzekucije. Odigravanje kratkih pâsova po širini terena se najčešće upotrebljava iz jednostavnog razloga nemogućnosti učestalih odigravanja dužinom terena. Ekipa pre vertikalizovanja igre nastoji pripremiti preduslove za kvalitetnu akciju. To se radi sakupljanjem, grupisanjem igrača na središnjim zonama terena. Započinjanje napadačke akcije se ogleda u odigravanjima kratkih pâsova i promenama pozicija. Na taj se način protivnik nastoji dezorijentisati. Naročito posednjih godina, ovo je postala ustaljena praksa i pokazuje se kao veoma uspešan potez

Pozicija odbrambenih igrača koji formiraju “”liniju”” dopušta protivničkoj ekipi ubacivanja u opasne zone. Da bi se bolje shvatila važnost odbrambene postavke, dovoljno je podsetiti na broj igračâ u pokretu koji nesvesno greše formiranjem linije. Postavljanje trojice igračâ u liniji je nedopustivo, jer se prolaskom lopte iza njihovih leđa mogu lako zateći “”van igre””. Ispadanje iz igre čak trojice od četiri igrača u polju, iskusne ekipe redovno kažnjavaju

Postavka napada sa igračima u liniji se ispostavlja kao posebno efikasna. Prednost ovakvog započinjanja akcije se ogleda u “”izvlačenju”” protivničke odbrane prema centru igrališta i stvaranju praznog prostora u njegovoj pozadini. Dakle, namera je odigravanjem kratkih pâsova i posedom lopte primorati protivnika da izađe iz zone. Kretanja igračâ koji postavljaju akciju se rade smišljeno i strpljivo. Brojna “”pomoćna dodavanja”” potpomažu pripremu napada sa završnicom u idealnom trenutku. Jedna od najuspešnijih postavki napadačke akcije jeste “”rotacija igračâ””. Veoma efikasna i zahtevna akcija koja pomera protivničku ekipu kontinuirano

Bez obzira o kojem sistemu odbrane se radi, moramo konstatovati da ona u prvom redu zavisi od protivnika, tj. načina na koji će on postaviti svoju igru. Kako se postaviti u odbrani ako suparnička ekipa započne igru sistemom 4-0? Sve dok je njihova postavka igre na polovini igrališta, može se održavati pod kontrolom. Najveća greška u ovom slučaju bila bi izlazak na centar sve četvorice igračâ radi direktnog kontrolisanja protivnika. U tom slučaju prostor između odbrane i golmana bi ostao nebranjen. Kao takav predstavlja izuzetnu priliku za ubacivanje protivničkih igračâ i direktno ugrožavanje gola. Ispravno suprotstavljanje ovom sistemu se ogleda u postepenom izlasku ekipe prema protivničkim igračima, ali sa zadržavanjem minimalnov jednog fiksnog igrača. Dakle, zadnji igrač u odbrani ostaje kako bi kontrolisao situaciju na terenu i pozivao na korekcije. Ova konstatacija, naravno ne važi kada je u pitanju presing-igra

Igra sa golmanom u polju

Igra sa golmanom u polju se najčešće koristi u posednjim minutama utakmice, kada ekipa nastoji da stigne rezultat. Sam cilj ovakvog načina igre jeste stvaranje viška igrača u zonama sa kojih može najefikasnije da se ugrozi protivnički gol. Ekstremna situacija zahteva dodatne napore od strane protivničkih igračâ, koji su obavezni zatvarati prostor i uzajamno se pomagati dupliranjem. Nasuprot njima, ekipa koja poseduje loptu treba organizovano da stvori predispozicije za šutiranje

Vremenska ograničenost i želja za postizanjem gola ne smeju dovoditi do ishitreniih odigravanja. Da bi se stvorili preduslovi za kvalitetnu završnicu, potrebna je izuzetna smirenost tokom prenosa lopte. U slučaju igre sa golmanom, isti mora imati izražen osjećaj za poziciju na terenu, cirkulaciju lopte, dubinska dodavanja, kao i dobar šut. Njegov osnovni zadatak je da smireno upravlja ekipom, te stvori poziciju sebi ili saigračima za ugrožavanje protivničkoga gola. Neretko se ekipa pri ovakvom izboru igre, opredeljuje za postavljanje golmana na spoljne pozicije. U ovom slučaju, zadnji čovek je igrač koji ima gore navedene karakteristike. Racionalna odigravanja i brz prenos lopte bez greški u dodavanjima, su osnovni preduslovi za pripremanje pozicije igraču koji treba da završi akciju. Da bi se kvalitetno izvela ova napadačka akcija, bitno je ne insistirati po svaku cenu na odigravanju lopte kroz središnje zone terena. Postoje brojne postavke igre za slučajeve brojčane nadmoći. Svaka od njih se međutim, svodi na stvaranju idealnih uslova za završetak akcije najbolje pozicioniranog igrača

Dva napadača u potrazi za loptom moraju izlaziti iz “”senke protivnika””. Ako je lopta na spoljnoj poziciji, najudaljeniji saigrač koji se nalazi u dijagonali “”zatvara drugu stativu”” i očekuje eventualni šut ili dodavanje. Bliži saigrač iz napada izlazi prema aut-liniji u nameri da prihvati loptu ili šutira. Opisani način napada sa pet aktivnih igrača predviđa praktično podjednaku međusobnu udaljenost igrača u petouglu

Zadnjih godina iz Španije nam dolazi postavka u obliku slova “”V””. Ona predviđa ustaljenu poziciju zadnjeg čoveka, sa korekcijama preostale četvorke. Naime, dva spoljna igrača dalja od protivničkog gola, pomeraju se prema unutrašnjosti i primoravaju protivnika da ih prati. Na ovaj naačin dva saigrača koji su bliži protivničkom golu dobijaju dodatni prostor za manevar. Uigranoj ekipi ovakva postavka sigurno nudi veći izbor rešenja

Na koji način se treba suprotstaviti protivniku koji igra sa golmanom u polju?

U slučaju da protivnička ekipa igra sa aktivnim golmanom u polju, neophodno je momentalno organizovati efikasnu odbranu. Neoprostiva je greška postaviti se na već unapred predefinisane pozicije na svojoj polovini igrališta. Prvi i osnovni zadatak prilikom ubacivanja lopte u igru od strane golmana jeste pokušati presing igru na protivničkoj polovini igrališta. Cilj je svakako obavezati protivnika da odigrava loptu na svom delu igrališta. Jedanput loptu ubačenu u igru, golman ne sme ponovno prihvatiti na svojoj polovini sve dok ista ne pređe preko centra. Ovo pravilo igre predstavlja “”poziv”” za ravnopravno nadmetanje, daleko od vlastitog gola i sa istim brojem igračâ u polju. U trenutku kada uspe da prebaci loptu  preko polovine igrališta, protivnik može nesmetano igrati sa golmanom na celom terenu. Tek tada se preporučuje povratak na odbrambene pozicije bliže golu. Uspješno pariranje, tj. odolevanje napadima protivnika naknadno utiče na jačanje morala ekipe

Office 2010 Student Best Price
Komentara: Comments Off Objavljeno: 5 Apr 2011

Comments are closed.