fudbalski trening
Email rss
veliki broj naslova i opreme za pripremu fudbalera
Autor: Nenad Antonijević Taktika, Tematski radovi

VRSTE PRESINGA – II

PRINCIPI PRESINGA

Da bi jedan tim uspešno igrao presing mora da poznaje i poštuje sledeće principe:

1 ) Plitka formacija – konstantno održavanje rastojanja između zadnje linije tima (poslednje linije odbrane i linije napada na 30 – 35 m). Skraćenjem manevarskog prostora protivniku, u ovom ograničenom prostoru olakšava se primena presinga. Na ovaj način se uz neophodnu veliku koncentraciju igrača (oba tima) drastično smanjuje broj mogućnosti za razvoj napada, a istovremeno povećava šansa za oduzimanjem lopte.

2 ) Transformacija iz faze napada u fazu odbrane u momentu gubljenja poseda lopte – ova zakonitost ukazuje na potrebu da igrač koji je izgubio loptu trenutno promeni svoje delovanje iz ofanzivnog u defanzivno uz primenu presinga. Veoma je bitna brza transformacija ostatka tima, da podrže igrača koji je izgubio loptu i krenuo u presing.

3 ) Sinhrono – zajedničko delovanje svih učesnika presinga - podrazumeva istovremeno i pravovremeno kretanje i delovanje svih igrača kao homogene celine. Delovanje tima kao homogene celine kroz presing  je neophodno kako bi presing bio efikasan i svrsishodan što podrazumeva:

 • Smanjenje mogućnosti delovanja protivnika u fazi napada i njegovo ometanje
 • Brzo dolaženje u posed lopte
 • Kvalitetno organizovanje kontranapada, koji proističe iz presinga.

4 ) Poziciona igra- ovaj princip podrazumeva skup različitih pozicija, na koje igrači nailaze u toku igre. Podrazumeva se da svaki igrač ima svoj ”radni prostor” u okviru kojeg se kreće, deluje u oba pravca, prilagodjava situacijama u toku igre i deluje u skladu sa kretanjem ostatka saigrača. Ovakvo, poziciono delovanje igrača jedne ekipe vodi ka stvaranju homogenog bloka.

5 ) Predvidjanje –”čitanje igre” –  predstavlja sposobnost igrača da pravovremeno predvidi aktivnost protivnika. Teško je oduzeti loptu, kada je već u posedu igrača, poenta je oduzeti mu loptu pre prijema. Inteligento čitanje protivnikove namere da uposli svog saigrača omogućava igraču pravovremen izlazak na loptu ispred napadača. To za posledicu može da ima oduzimanje, presecanje ili izbijanje lopte.

6 ) Agresivnost – u ulozi zakonitosti presinga značenje agresivnosti podrazumeva kretanje visokog intenziteta sa čestim promenama pravca i ritma, prihvatanje duela uz što manje faulova u zonama aktivnog odvijanja igre sa ciljem osvajanja, izbijanja lopte i presecanja dodavanja izmedju protivnickog igrača. Neophodno je naglasiti da ovakva igra mora biti u granicama dozvoljenog, u protivnom olakšava protivniku da kroz veliki broj prekida igre smanji pritisak ekipe koja vrši presing.

7 ) Koncentracija – Postizanjem visokog nivoa koncentracije igrači su skoncentrentisani na najvažnije sadržaje u toku fudbalske igre, a ne na gledaoce, razmišljanje o protivniku, opterećenje ishodom utakmice…Ona predstavlja najviši nivo pažnje, to jest potpunu usmerenost psihičke aktivnosti u odredjenom pravcu na odredjene situacije. Sastavni je deo primene uspešnog presinga, iz tog razloga se apostrofira kao njegova posebna zakonitost.

8 ) Ofsajd - pravilo fudbalske igre, koje se odnosi na nedozvoljen položaj napadača u odnosu na igrača ekipe koja se brani, ima specifičan značaj za samo odvijanje presinga. Jedan je od instrumenata uspešnog sprovođenja presinga koji ekipi, koja se brani, to jest vrši presing, pomaže u stvaranju plitke fomacije. Njegovo intenzivno korišćenje može dovesti i do odredjenih rizika, jer njegovo sankcionisanje kao pravilo fudbalske igre ne zavisi samo od onoga koji ga primenjuje i sprovodi. Ofsajd se ne igra namerno već dolazi kao posledica presinga, odnosno plitke formacije. Ofsajd najviše koriste ekipe koje vrše presing na protivničkoj polovinu, pri čemu je linija odbrane pozicionirana oko polovine terena. Golman ima specifičnu ulogu u primeni ofsajda, kao korektor prostora koji se brani njegovom primenom.

USLOVI ZA IZVOĐENJE PRESINGA

Da bi se presing igra uspešno sprovela potrebni su određeni preduslovi za njeno izvođenje, a oni se mogu svrstati u četiri kategorije:

 • TEHNIČKO-TAKTIČKA OBUČENOST
 • FIZIČKA PRIPREMA
 • PSIHOLOŠKA STABILNOST
 • POJEDINAC U SLUŽBI TIMA

1. TEHNIČKO-TAKTIČKA OBUČENOST: Što se tiče ove oblasti fudbalske igre, u igri presinga ona predstavlja jedan od glavnih preduslova za njeno uspešno izvođenje. U samoj fazi obuke za presing potrebno je najviše posvetiti pažnje igri u fazi odbrane, to jest oduzimanju lopte (presecanje, izbijanje, uklizavanje i remplovanje).Takodje, sve linije tima treba da funkcionišu besprekorno u svim situacijama kao i  postavljanje celog tima u odnosu na loptu i prostor. Svaki igrač treba da dobro razume plan i organizaciju presinga  prilikom oduzimanja, ali i napada celog tima.

2. FIZIČKA PRIPREMA je uslov koji mora biti na izuzetnom  nivou. Čitav tim mora da ima visok nivo anaerobnih, brzinsko-eksplozivnih sposobnosti i kvalitetnu duel igru.. Funkcionalne sposobnosti igrača se povećavaju, jer danas vrhunski igrači na velikim takmičenjima pretrče i do 13.000 metara na utakmici. U novije  vreme kako igra postaje sve brža i dinamičnija, uočen je i veliki pomak  u broju deonica  pretrčanih u sprintu. Brz prelazak iz faze napada u odbranu i obratno, vrlo su bitne karakteristike današnjeg fudbala. Presing igra u fazi odbrane u savremenom fudbalu omogućava ekipama najefikasniji način dolaska u posed lopte.

3. PSIHOLOŠKA STABILNOST podrazumeva da svi pojedinci u ekipu budu spremni na najteže situacije.To znači da moraju biti uporni, da veruju u sebe i svoje saradnike i u igru koju sprovode.

4. POJEDINAC U SLUŽBI TIMA podrazumeva da svaki član ekipe sve svoje sposobnosti (kvalitete) podredi kolektivnoj igri, da bude odan timu i načinu igre. Igrači moraju biti svesni svoje uloge u timu i svojih odgovornosti u svim fazama igre.

METODE OBUKE I USAVRŠAVANJE PRESING IGRE

U samoj pripremi za presing igru trener mora da primenjuje sukcesivno principe obuke prilikom treninga. Rad se mora podeliti na:

 • Individualni
 • Grupni
 • Kolektivni

INDIVIDUALNI rad podrazumeva usavršavanje u sitaucijama “jedan na jedan”. Zahtev je da se igrač osposobi da ne “ispada” lako iz igre, da mu ojačamo duel igru “jedan na jedan” kako u fazi odbrane, tako i u fazi napada.

GRUPNA obuka podrazumeva uigravanje pojedinih linija tima u zadatim sitaucijama. Posebno obraćamo pažnju na istovremeno i pravovremeno delovanje čitave grupe u samom početku kretanja u presing. Prilikom grupne obuke metod rada ide sledećim redosledom:

 • oduzimanje lopte u parovima – vertikalno, horizontalno i dijagonalno (sa usvojenim agresivnim napadom na loptu i ništa manje agresivnom korekcijom drugog igrača)
 • oduzimanje lopte u trojkama – to je već način presinga na loptu i prostor koji se obukom usavršava
 • oduzimanje lopte u četvorkama – ovo je priprema za kompletan presing na loptu i prostor gde dovodimo igrače u situacije da na pravilnom rastojanju po širini i dubini kontrolišu prostor predviđanjem mogućnosti dolaska lopte.

KOLEKTIVNI rad podrazumeva rad i uigravanje čitavog tima u pojedinim situacijama koje želimo da sprovedemo tokom utakmice

VEŽBE ZA USAVRŠAVANJE PRESING IGRE

VEŽBA 1

- igra 1:1, na jedan mali gol u ograničenom prostoru

- prostor: 15m x 10m

- broj igrača: 18 – (3 x 6)

- vreme trajanja vežbe: 2 x 8 min.

(odmor- vežbe istezanja, vežba se može raditi u uvodnom delu treninga kao zagrevanje, posle 3 pokušaja igrači menjaju uloge)

– opis vežbe: Igrači su raspoređeni u dve grupe 3 bela (odbrana) i   3    plava (napad). Beli igrač (sa loptom) odigra pas na plavog igrača i u sprintu uspostavlja pritisak na njega. Igrač koji je primio loptu pokušava što brže da postigne gol rešavajući situaciju 1:1.

- zadatak: Izlazak u pritisak u sprintu. Uspostavljanje pritiska na pravilnoj distanci od igrača sa loptom. Spustiti težište i zauzeti pravilan odbrambeni stav. Održavanje distance u odnosu na loptu i igrača. Ubacivanje finte, izbegavanje proboja po slobodnoj strani. Igrač mora da izabere pravi momenat za oduzimanje lopte.

VEŽBA 2

- 4:4:4 sa čuvanjem dubinskog pasa

- prostor : 20m x 15m

- broj igrača: 12

- vreme trajanja vežbe: 2 – 4 min. (pauza 1:3)

- opis vežbe: vežba se radi kao obuka za presing igru. Na poligonu 20m x 15m ekipa 4 plava igrača sa loptom, kroz medjusobno dodavanje čekaju momenat da pasom izmedju 4 zelena igrača dodaju loptu beloj ekipi. Prilikom svake promene pasa ekipa od četiri zelena igrača formira trougao za oduzimanje lopte (kao u bloku). U slučaju da preseku pas menjaju se uloge i u sedište kvadrata ulazi ekipa čiji je pas presečen.

VEŽBA 3

- 4:4:4 priprema za obuku presinga

- prostor: 25m x 25m

- broj igrača: 12

- vreme trajanja vežbe: 3 x 2 min. (pauza 1:3)

- opis vežbe: Vežbu izvodi dvanaest igrača, podeljenih u tri grupe, od po četiri igrača (tri boje). Vežba se izvodi u ograničenom prostoru 25m x 25m. Cilj vežbe je da četiri-bela igrača primenom presinga oduzmu loptu, dok preostale dve grupe igrača nastoje da zadrže loptu u posedu. Nakon oduzete lopte bela ekipa uspostavlja igru, dok ekipa-boja, koja je izgubila loptu vrši brzu transformaciju, iz faze napada u fazu odbrane (defanzivu). Najbliži igrač napada loptu, a ostala trojica pokrivaju igrače i prostor.

VEŽBA 4

- 4:3 sa golmanom

- prostor: polovina terena

- broj igrača: 7 + 1 golman

- vreme trajanja vežbe: 25 – 30 min. (npr.10 x 3 min. sa pauzama od 1 do 2 min. u zavisnosti od opterećenja)

- opis vežbe: vežba se koristi  u obuci iznošenja lopte iz zadnje linije i uigravanju tri napadača koji presing igrom žele da oduzmu loptu. Vežba se izvodi ispred jednog gola i u njoj učestvuje golman, 4 odbrambena igrača i 3 napadača. Lopta kreće od golmana jednom od bočnih odbrambenih igrača, što je istovremeno znak napadačima za polazak u presing i pokušaj oduzimanja lopte.

- zadatak: obuka zadnje linije da iznese loptu do centra i obuka zajedničkog delovanja tri napadača da presing igrom oduzmu loptu.

VEŽBA 5

– 11:11 Duboki presing

- prostor: ceo teren

- broj igrača: 20 + 2 golmana

- vreme trajanja vežbe: 40 min.(u blokovima od po 4 min. sa pauzama od 2 – 4 min. u zavisnosti od opterećenja)

- opis vežbe: Tim koji igra duboki presing, ima zadatak da krene u oduzimanje lopte kad protivnik pređe na njihovu polovinu. Po oduzetoj lopti pokušavaju brzim kontranapadima sa učešćem jednog do najviše tri igrača da postignu pogodak. Posle određenog broja ponavljanja timovi menjaju uloge.

Komentara: 1 Komentar Objavljeno: 13 Feb 2012

There are 1 comment. Leave a comment!

Name (Req)

E-mail (Req)

URI

Message